Phone: 0984 016 676 - Fax: 028 37 100 343

Website: http://pccchungthinh.vn - Email: infohtc2009@gmail.com

Tin tức

Hồ sơ nghiệm thu về PCCC

Ngày đăng: 01/10/2020 Lượt xem: 92
 

A. TRÌNH TỰ THỰC HIỆN:

- Bước 1: Cá nhân, tổ chức chuẩn bị hồ sơ nghiệm thu về PCCC theo quy định của pháp luật.

- Bước 2: Cá nhân, tổ chức nộp văn bản thông báo (có mẫu kèm theo) và hồ sơ nghiệm thu về PCCC cho Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Trường hợp ủy quyền cho một cá nhân, đơn vị khác thực hiện thì phải có văn bản ủy quyền kèm theo. Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính hợp lệ của văn bản thông báo và hồ sơ nghiệm thu gửi kèm.

Thời gian tiếp nhận: Từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7 hàng tuần (trừ ngày tết, lễ).

- Bước 3: Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản thông báo của chủ đầu tư, chủ phương tiện giao thông cơ giới, Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tổ chức kiểm tra nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy, gồm: kiểm tra nghiệm thu hồ sơ và kiểm tra nghiệm thu thực tế tại công trình.

- Bước 4: Sau 07 ngày làm việc, kể từ ngày thông qua biên bản kiểm tra nghiệm thu, cá nhân, tổ chức đến nơi nộp văn bản thông báo kiểm tra nghiệm thu để nhận kết quả.

B. CÁCH THỨC THỰC HIỆN: Tiến hành nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy tại công trình và làm thủ tục nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy tại Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

C. THÀNH PHẦN, SỐ LƯỢNG HỒ SƠ:

* Thành phần theo quy định tại khoản b Điều 17 của Nghị định số 79/2014/NĐ-CP của Chính phủ:

+ Bản sao giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy của cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy;

+ Bản sao giấy chứng nhận kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy đã lắp đặt trong công trình, phương tiện giao thông cơ giới;

+ Các biên bản thử nghiệm, nghiệm thu từng phần và nghiệm thu tổng thể các hạng mục, hệ thống phòng cháy và chữa cháy;

+ Các bản vẽ hoàn công hệ thống phòng cháy và chữa cháy và các hạng mục liên quan đến phòng cháy và chữa cháy phù hợp với hồ sơ thiết kế đã được thẩm duyệt;

+ Tài liệu, quy trình hướng dẫn vận hành, bảo dưỡng các thiết bị, hệ thống phòng cháy và chữa cháy của công trình, phương tiện giao thông cơ giới;

+ Văn bản nghiệm thu hoàn thành hệ thống, thiết bị có liên quan về phòng cháy và chữa cháy.

* Số lượng: 01 (một) bộ.

D. THỜI HẠN GIẢI QUYẾT: Sau 07 ngày làm việc, kể từ ngày thông qua biên bản kiểm tra nghiệm thu, cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy có trách nhiệm xem xét, nếu đạt các yêu cầu thì ra văn bản nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy.

E. ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: Chủ đầu tư các dự án, công trình và chủ phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy do Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ thẩm duyệt.

G. CƠ QUAN THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

H. KẾT QUẢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: Văn bản nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy, hoặc văn bản kiến nghị khắc phục các tồn tại về PCCC.

I. LỆ PHÍ: Không.

K. YÊU CẦU, ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH:

Các văn bản, tài liệu trong hồ sơ nêu trên phải có xác nhận của chủ đầu tư, chủ phương tiện, nhà thầu, đơn vị tư vấn thiết kế. Nếu hồ sơ thể hiện bằng tiếng nước ngoài thì phải dịch ra tiếng Việt.

M. CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH:

- Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2013;

- Nghị định số 79/2014/NĐ-CP, ngày 31/7/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy;

- Thông tư số 66/2014/TT-BCA, ngày 16/12/2014 của Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ.

Nguồn: Cục cảnh sát PCCC.

facebook
Zalo