Phone: 0984 016 676 - Fax: 028 37 100 343

Website: http://pccchungthinh.vn - Email: infohtc2009@gmail.com

Chi tiết sản phẩm

Bầu giảm hàn

Các sản phẩm khác

Co lơi ren

Co lơi ren

Giá: Liên Hệ
Cà rá ren

Cà rá ren

Giá: Liên Hệ
Bầu hàn lệch tâm

Bầu hàn lệch tâm

Giá: Liên Hệ
Co giảm ren

Co giảm ren

Giá: Liên Hệ
Khớp nối chuyển đổi

Khớp nối chuyển đổi

Giá: Liên Hệ
KHỚP NỐI GOST

KHỚP NỐI GOST

Giá: Liên Hệ
facebook
Zalo