Phone: 0984 016 676 - Fax: 028 37 100 343

Website: http://pccchungthinh.vn - Email: infohtc2009@gmail.com

Chi tiết sản phẩm

KHỚP NỐI GOST KHỚP NỐI GOST

Các sản phẩm khác

Co lơi ren

Co lơi ren

Giá: Liên Hệ
Co lơi hàn 45 độ

Co lơi hàn 45 độ

Giá: Liên Hệ
Măng sông ren

Măng sông ren

Giá: Liên Hệ
Bầu hàn lệch tâm

Bầu hàn lệch tâm

Giá: Liên Hệ
Khớp nối chuyển đổi

Khớp nối chuyển đổi

Giá: Liên Hệ
Tê Ren Ngoài

Tê Ren Ngoài

Giá: Liên Hệ
Bầu giảm hàn

Bầu giảm hàn

Giá: Liên Hệ
Co điếu ren

Co điếu ren

Giá: Liên Hệ
facebook
Zalo