An toàn phòng cháy trong sử dụng điện sinh hoạt, sản xuất và kinh doanh

Phone: 0984 016 676 - Fax: 028 37 100 343

Website: www.pccchungthinh.vn - Email: infohtc2009@gmail.com

Tuyển dụng

TUYỂN DỤNG TRƯỞNG PHÒNG TRIỂN KHAI DỰ ÁN

TUYỂN DỤNG TRƯỞNG PHÒNG TRIỂN KHAI DỰ ÁN

 Mô tả công việc: - Thông thạo các luật liên quan chuyên ngành: Luật xây dựng, luật điện lực, Luật PCCC…các Nghị định và Thông tư hướng dẫn, các Quy chuẩn,...

facebook
Zalo