An toàn phòng cháy trong sử dụng điện sinh hoạt, sản xuất và kinh doanh

Phone: 0984 016 676 - Fax: 028 37 100 343

Website: www.pccchungthinh.vn - Email: infohtc2009@gmail.com

Tuyển dụng

TUYỂN DỤNG THỢ HÀN + THỢ PHỤ PCCC

TUYỂN DỤNG THỢ HÀN + THỢ PHỤ PCCC

Thợ hàn cơ khí, hàn ống sắt PCCC Thợ phụ tại công trình

facebook
Zalo