An toàn phòng cháy trong sử dụng điện sinh hoạt, sản xuất và kinh doanh

Phone: 0984 016 676 - Fax: 028 37 100 343

Website: https://pccchungthinh.vn/ - Email: infohtc2009@gmail.com

Tuyển dụng

TUYỂN DỤNG THIẾT KẾ CƠ ĐIỆN + PCCC

TUYỂN DỤNG THIẾT KẾ CƠ ĐIỆN + PCCC

Nhiệm vụ: - Thiết kế công trình cho các dự án được công ty giao phó; - Bóc tách khối lượng, lập BOQ cho các dự án; - Làm những công việc khác (theo chuyên môn)...

facebook
Zalo